ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2                                               

Zgodovinski leksikon Švice

Zgodovinski leksikon Švice je enciklopedija zgodovine Švice. Enciklopedijo je objavila fundacija pod pokroviteljstvom Swiss Academy of Humanities and Social Sciences in Švicarsko zgodovinsko društvo. Poleg 35 članskega osebja v osrednji pisarni, ...

                                               

Plutarh

Plutarh, starogrški zgodovinar, biograf, filozof in svečenik, * okoli 48, Haironeja v Beociji, † okoli 127, Delfi. Plutarh se je rodil v ugledni družini v Haironeji gr. Χαιρώνεια, mestecu v Beociji nedaleč stran od Delfov. Napisal je deli Vzpored ...

                                               

Scenarist

Scenaríst je pisatelj, ki se ukvarja s pisanjem scenarijev, bodisi za gledališke igre, bodisi televizijske, radijske oddaje ali filme. Scenarij je lahko scenaristovo izvirno delo, ali pa le priredba knjižne predloge. Scenarij je lahko napisan tud ...

                                               

Naravoslovje

Naravoslovne vede raziskujejo fizično, nečloveško podobo naravnega sveta. Razlikujemo jih od družbenih ved na eni strani, kot tudi od umetnosti in humanističnih ved na drugi. Naravoslovne vede v splošnem poskušajo pojasniti delovanje sveta preko ...

                                               

Fakulteta za aplikativno naravoslovje v Novi Gorici

Fakulteta za naravoslovje Univerze v Novi Gorici ima svoj sedež v Ajdovščini. Njena trenutna dekanja je prof. dr. Sandra Gardonio. Fakulteta za naravoslovje od akademskega leta 2016/2017 dalje izvaja Univerzitetni študijski program prve stopnje" ...

                                               

Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani

Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, s sedežem v Ljubljani, je nekdanja fakulteta, ki je bila članica Univerze v Ljubljani. Fakulteta je bila ustanovljena v študijskem letu 1960/61, ko sta se združili Naravoslovna in Fakulteta za rudarstvo, ...

                                               

Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru

Fakulteta za naravoslovje in matematiko je članica Univerze v Mariboru. Oddelki fakultete v okviru Univerze v Mariboru delujejo že vse od vzpostavitve visokošolskega študija v Mariboru v letu 1960, saj je nastala leta 2006 z razdelitvijo Pedagošk ...

                                               

Dušan Karba

Dušan Karba, slovenski farmacevt, * 6. november 1915, Kamnik, † 17. maj 2004, Ljubljana. Diplomiral je leta 1938 na Univerzi v Zagrebu in doktoriral 1966 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. Po osvoboditvi je aktivno sodeloval ...

                                               

Plinij starejši

Gaj Cecilij Sekund Plinij starejši Cecilius Secundus Plinius major), rimski pisec, učenjak in častnik, * 23, Novum Comum, danes Como, Lombardija, Italija, † 24. avgust 79, Stabiae pri Neaplju ob izbruhu Vezuva. Plinij je napisal velikansko delo, ...

                                               

Mihael Drofenik

Diplomiral je leta 1965 na ljubljanski Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo in prav tam 1973 tudi doktoriral. Strokovno se je izpopolnjeval v nemškem Karlsruheju. Leta 1966 se je zaposlil na Institutu "Jožef Stefan", od 1995 kot raziskovalni ...

                                               

Fakulteta za farmacijo v Ljubljani

Študij farmacije je bil v Sloveniji popolnoma vpeljan šele leta 1960 z ustanovitvijo Farmacevtskega odseka na Oddelku za kemijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, ki je dobil prostore v Plečnikovi zgradbi" stara tehnika "na Aškerčevi ulici ...

                                               

Prirodopis

Prirodopis oz. prirodoslovje je od 17. do 19. stoletja označeval vedo o naravi in naravnih pojavih. Glavne definicije vključujejo raziskovanje neživih in živih bitij, pogosto ga razširjajo še na predmetna področja današnje paleontologije, ekologi ...

                                               

Janez Bohorič

Diplomiral je leta 1966 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani in se nato zaposlil v podjetju Sava Kranj. Leta 1978 je postal glavni direktor Save Kranj in 1996 predsednik uprave istega podjetja. Med letoma 1984 in 1990 je bil tu ...

                                               

Branko Borštnik

Branko Borštnik, slovenski fizik, * 16. julij 1944, Prkos pri Koprivnici, Hrvaška. Diplomiral je 1968 iz fizike na ljubljanski Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo in prav tam 1974 tudi doktoriral. Strokovno se je izpopolnjeval v Grenoblu 197 ...

                                               

Arhitektura

Arhitektura je znanstvena, tehnična in umetniška disciplina, ki se posveča ustvarjanju okolja, ki je primerno za človeško prebivanje in delovanje ter razmišljanju o vprašanjih, ki so s tem povezana. V svoji teoriji in praksi je zmožna povezati tr ...

                                               

Moderna arhitektura

Moderna arhitektura je obdobje v arhitekturi, v katero uvrščamo stavbe 20. stoletja s podobnimi značilnostmi, najpogosteje poenostavitvijo oblike in zmanjšanjem števila ornamentov. Arhitekti so začeli preoblikovati stare oblike in jih prilagajati ...

                                               

Jurijanska arhitektura

Jurijanska arhitektura je ime, ki ga v večini angleško govorečih držav uporabljajo za vrsto arhitekturnih slogov, ki so nastajali med letoma 1714 in 1830. To je eponim za prve štiri britanske monarhe hanovrske dinastije: Jurija I., Jurija II., Ju ...

                                               

Renesančna arhitektura

Renesančna arhitektura je arhitektura obdobja od zgodnjega 15. in zgodnjega 17. stoletja v različnih regijah Evrope, kar kaže na zavestno oživitev in razvoj nekaterih elementov antične grške in rimske miselne in materialne kulture. Slogovno renes ...

                                               

Bizantinska arhitektura

Bizantinska arhitektura je arhitektura bizantinskega ali vzhodnorimskega cesarstva. Bizantinsko obdobje je običajno datirano od leta 330 pr. n. št., ko je Konstantin I. Veliki preselil rimsko prestolnico v Bizanc, ki je postal Konstantinopel, do ...

                                               

Gotska arhitektura

Pod pojmom Gotska arhitektura razumemo srednjeveški slog v gradbeništvu in umetnosti, ki se je začel z izgradnjo kora v opatijski cerkvi sv. Dionizija pri Parizu, pri čemer je opat Suger, ki ga je dal zgraditi, zahteval, da mora biti cerkev najim ...

                                               

Klasična arhitektura

Klasična arhitektura navadno označuje arhitekturo, ki je bolj ali manj zavestno izpeljana iz načel grške in rimske arhitekture klasične antike oziroma včasih iz Vitruvijevih del. Različni slogi klasične arhitekture so obstajali v karolinški renes ...

                                               

Srednjeveška arhitektura

Srednjeveška arhitektura je arhitektura, ki je značilna za srednji vek in vključuje verske, civilne in vojaške stavbe. Slogi so predromanski, romanski in gotski. Medtem ko je večino ohranjene srednjeveške arhitekture mogoče videti v cerkvah in gr ...

                                               

Viktorijanska arhitektura

Viktorijanska arhitektura je vrsta oživljenih arhitekturnih slogov sredi 19. stoletja in v poznem 19. stoletju. Nanaša se na vladavino kraljice Viktorije, zato se imenuje viktorijanska doba. V tem obdobju so se v gradbeništvu uporabljali slogi, z ...

                                               

Otonska arhitektura

Otonska arhitektura je del slogovnega sklopa masivne arhitekture, oblikovane iz karolinških prototipov z novimi bizantinskimi vplivi. Gre za nekakšno prvo izrazito in simetrično severno romansko umetnost v nasprotju s prvo južno romansko umetnost ...

                                               

Arhitektura ARM

ARM arhitektura je 32-bitna procesna arhitektura RISC razvijalca ARM Limited, ki se zelo uporablja v vgrajenih sistemih. Zaradi nizke električne porabe so procesorji ARM prevladujoči dominantni na trgu prenosnih naprav, kjer je nizka električna p ...

                                               

Astronomija

Astronomíja ali zvezdoslôvje je znanstvena veda, ki se ukvarja z opazovanjem in razlago zunajzemeljskih pojavov v vesolju. Ukvarja se z nebesnimi telesi, tematsko pa je razdeljena na Osončje, njegove planete, spremljevalce planetov, naravne satel ...

                                               

Astronomija stare Grčije

Astronomija stare Grčije je astronomija, ki je napisana v starogrškem jeziku v klasični antiki. Pod njo spadajo obdobja antične Grčije, helenizma, Grko-Rima in pozne antike. Geografsko ni omejena na Grčijo ali na etnične Grke, saj je grščina z Al ...

                                               

Ljubiteljska astronomija

Ljubíteljska astronomíja je konjiček, katerega udeleženci radi opazujejo nebo in obilico teles na njem s prostimi očmi, binokularji ali daljnogledi. Čeprav njihov glavni cilj ni znanstveno raziskovanje, mnogo ljubiteljskih astronomov prispeva k a ...

                                               

Kozmologija

Kozmologíja je kot znanstvena veda del fizike in proučuje zgradbo in razvoj Vesolja kot celote. Še posebej pa raziskuje njegov nastanek. Kozmologijo upoštevajo astronomija, filozofija in v laičnem smislu religije ter ljudska izročila. V veliki me ...

                                               

Henry Norris Russell

Henry Norris Russell, ameriški astronom in astrofizik, * 25. oktober 1877, Oyster Bay, Long Island, New York, ZDA, † 18. februar 1957, Princeton, New Jersey, ZDA.

                                               

Astrofizika

Ástrofízika je kot znanstvena veda del fizike in se ukvarja s fizikalnimi pojavi v Vesolju, ki jih opazuje astronomija. Velikokrat je v pomoč fiziki, ker s svojimi postopki in rešitvami pojasnjuje tudi nastale fizikalne probleme, še posebej v jed ...

                                               

Okultacija

Okultacije so tudi prehodi tranziti in mrki eklipse. Prehodi se nanašajo na primere kadar je bližnje telo navidezno manjše od oddaljenega, kot sta prehod Merkurja ali Venere po Sončevi ploskvi. Mrki pa se v splošnem nanašajo na pojave kjer se eno ...

                                               

Teodozij

Teodozij, starogrški matematik in astronom, * okoli 160 pr. n. št., Pitana, antična pokrajina Bitinija, Anatolija, † okoli 100 pr. n. št.

                                               

Fazni kot (astronomija)

Fazni kot je pri astronomskih opazovanjih kot med vpadajočo svetlobo na nebesno telo in s površine nebesnega telesa odbito svetlobo. Pri opazovanjih s površine Zemlje je to kot med Soncem, nebesnim telesom in Zemljo. To je tudi kot med smerjo pro ...

                                               

Biologija

Biologíja ali življenjeslovje je naravoslovna veda, ki preučuje razvoj, zgradbo in delovanje živih sistemov in njihovo medsebojno povezanost ter procese v živi naravi od molekularne ravni pa do biosfere. Preučuje fizične značilnosti in obnašanje ...

                                               

Celična biologija

Celična biologija je veda, ki raziskuje ultrastrukturno in molekulsko zgradbo ter delovanje celic. Razvila se je v drugi polovici dvajsetega stoletja. Poleg različnih tipov svetlobnih mikroskopov se v celični biologiji uporabljajo tudi elektronsk ...

                                               

Biologija človeka

Biologija človeka je interdisciplinarna veda, ki združuje biologijo, fizično antropologijo in medicino, predmet preučevanja katere je človek. Jasna meja med biologijo človeka in medicino ne obstaja, se pa raziskovalci s tega področja posvečajo bo ...

                                               

Morska biologija

Morska biologija ali biologija morja je panoga biologije, ki se ukvarja s preučevanjem organizmov, živečih v morjih, oceanih in drugih slanih ter polslanih vodah. Tesno se povezuje z oceanografijo, vedo o morjih nasploh. Svetovni oceani so ogrome ...

                                               

Varstvena biologija

Varstvena biologija je znanost o biodiverziteti in o njeni trajnostni rabi za potrebe človeštva. Ukvarja se z bogastvom in raznolikostjo življenja v najširšem pomenu. Kako je to bogastvo nastalo, kako je razporejeno po zemljski obli in kateri meh ...

                                               

Molekularna biologija

Molekularna biologija se ukvarja s proučevanjem genskega zapisa oziroma njegovega izražanja, prepisovanja. Področje molekularne biologije je zelo močno povezano in prepleteno z biokemijo, genetiko, genetsko tehnologijo, molekularno biotehnologijo ...

                                               

Evolucijska biologija

Evolucijska biologija je področje biologije, ki preučuje skupni izvor bioloških vrst in njihovo spreminjanje, razširjanje ter raznovrstnost v času. Znanstvenik, ki se ukvarja z evolucijsko biologijo, je evolucijski biolog. Področje združuje mnogo ...

                                               

Biology Letters

}} Biology Letters je znanstvena revija s področja biologije, ki jo izdaja britanska Kraljeva družba oz. njena založba Royal Society Publishing. Namenjena je objavi krajših prispevkov o pomembnejših znanstvenih odkritjih z vseh podpodročij biolog ...

                                               

Seznam bioloških vsebin

Seznam bioloških vsebin podaja članke, ki se v Wikipediji nanašajo na biologijo, biokemijo in biofiziko in nam prvenstveno služi za nadzorovanje sprememb. Naslovi člankov so izpisani z malo začetnico tam kjer je potrebno, drugače pa z veliko. Kak ...

                                               

Vrsta (biologija)

Vŕsta je v biologiji ena od osnovnih biodiverzitetnih kategorij. Vrsta na splošno sestoji iz vseh posameznih organizmov naravne populacije, ki so se zaradi razmeroma recentnega skupnega prednika med seboj sposobni ploditi ter imajo na splošno pod ...

                                               

Človek

Človek, tudi človeško bitje je dvonožni prvak, podvrsta vrste Homo sapiens, ki spada med velike opice iz rodu Homo. Nastanek in razvoj človeka še vedno ni popolnoma raziskan. V najstarejša obdobja človeške zgodovine imajo znanstveniki vpogled sam ...

                                               

Človek-ura

Človek-ura je enota za merjenje količine načrtovanega in opravljenega dela na enoto časa in pomeni količino dela, ki ga" povprečen "delavec opravi v eni uri neprekinjenega dela. Odmori v ta čas niso všteti. Gre za standardno enoto, s katero merim ...

                                               

Deževni človek

Deževni človek je ameriški komično-dramski film iz leta 1988, ki ga je režiral Barry Levinson po scenariju Barryja Morrowa in Ronalda Bassa. Zgodba prikazuje osornega in sebičnega mladega prodajalca Charlieja Babbitta, ki izve da je njegov odtuje ...

                                               

Nerazumen človek

Nerazumen človek je ameriški kriminalno misteriozni dramski film iz leta 2015, ki ga je režiral in zanj napisal scenarij Woody Allen. V glavnih vlogah nastopajo Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey in Jamie Blackley. Zgodba govori o profesor ...

                                               

Naš človek

Naš človek je slovenski dramski film iz leta 1985 v režiji Jožeta Pogačnika po scenariju Janeza Povšeta. Direktor Milan postane nezaželen in osovražen v lastnem podjetju, zato ga odstavijo, po pomoč se zateče k prijatelju politiku.

                                               

Tretji človek

Tretji človek je britanski film noir iz leta 1949, ki ga je režiral Carol Reed po scenariju Grahama Greenea, v glavnih vlogah pa nastopajo Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles in Trevor Howard. Dodajanje je postavljeno na Dunaj v čas po koncu ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →