Back

ⓘ Umetnost                                               

Starogrška umetnost

Umetnost antične Grčije je zelo vplivala na kulturo mnogih držav po vsem svetu, še posebej v kiparstvu in arhitekturi. Umetnost rimskega imperija v glavnem izvira iz Grčije. Aleksander Veliki je z osvajanji na vzhodu sprožil več stoletij izmenjave med grško, srednjeazijsko in indijsko kulturo, ki je imela vplive do Japonske. Vse od renesanse dalje so v Evropi estetski in visoki tehnični standardi grške umetnosti navdihovali generacije evropskih umetnikov. V 19. stoletju je v umetnosti zahodnega sveta prevladovala klasična tradicija, ki je izvirala iz Grčije.

                                               

ASCII-umetnost

ASCII-umetnost je vrsta izdelave slik in podob, ki izhaja iz 95 računalniških znakov, določenih po standardu ASCII. Slike se sedaj lahko izdelajo s pomočjo poljubnega urejevalnika besedil. Take slike so se pojavile kmalu po pojavu računalnikov. Slike so bile na luknjanih karticah. Posebno priljubljene so bile slike Mone Lize in Disneyjevih risanih likov. Pogosto se uporabljajo pri prostooblikovnih jezikih, kjer lega znakov v besedilu programa ni pomembna. Večina slik iz ASCII umetnosti za predstavitev potrebuje črke s stalno širino, oziroma nesorazmerne črke, podobne tistim v pisalnih stro ...

                                               

Umetnost egejskih kultur

Umetnost egejskih kultur je umetnost kikladske, minojske in mikenske kulture, ki so cvetele na širšem prostoru ob Egejskem morju okoli leta 2200–1200 pr. n. št. Je predhodnica kulture stare Grčije. Egejska umetnost ni samo geografski pojem, ampak označuje tudi civilizacije, ki so se razvile v tej regiji. Bile so tesno povezane, a vseeno vsaka zase: KIKLADSKA umetnost, 2600–1100 pr. n. št. KRETSKA MINOJSKA umetnost MIKENSKA umetnost Vse se delijo v tri obdobja: starejše, srednje in mlajše.

                                               

Gotska umetnost

Gotska umetnost ali gotski slog je evropski umetnostni slog srednjeveške umetnosti, ki se je v severni Franciji razvil iz romanske umetnosti v 12. stoletju, vodil pa jo je sočasni razvoj gotske arhitekture. Razširil se je po celotni zahodni Evropi in velikem delu južne in srednje Evrope, v klasični obliki v Italiji pa ni nikoli preveč. V poznem 14. stoletju se je razvil prefinjen dvorni slog mednarodne gotike, ki se je nadaljeval do konca 15. stoletja. Na mnogih področjih, zlasti v Nemčiji, se je poznogotska umetnost nadaljevala tudi v 16. stoletju, preden je prešla v renesančno umetnost. ...

                                               

Bizantinska umetnost

Bizantinska umetnost je umetniška produkcija in izražanje Vzhodnega rimskega cesarstva. Združuje starokrščanske, maloazijske in aleksandrijske elemente.

                                               

Sodobna umetnost v Sloveniji

Ta članek orisuje razširitve likovne umetnosti v slovenskem prostoru, ki so jih povzročile družbene spremembe in široka dostopnost hitro razvijajoče se tehnologije. Ker so likovni umetniki in umetnice začeli uporabljati najrazličnejša z novo tehnologijo podprta orodja za vizualizacijo svojih del, govorimo o vizualni umetnosti. Zajema slikarstvo, kiparstvo, grafiko, strip, avtorske knjige, fotografijo, video, film, arhitekturo, dela narejena z računalnikom, dela na računalniku in internetu. Poleg tega se je tradicionalno likovno okolje še razširilo, ko so vanj začeli vstopati umetniki in um ...

                                               

Umetnost Starega Egipta

Staroegipčanska umetnost je slikarstvo, kiparstvo, arhitektura in druge umetnosti, ki so jih civilizacije starega Egipta v spodnji dolini Nila oblikovale od okoli 3000 pred našim štetjem do 100 n. št. Staroegipčanska umetnost je dosegla visoko raven v slikarstvu in kiparstvu in je bila zelo visoko stilizirana in simbolična. Veliko ohranjene umetnosti prihaja iz grobov in spomenikov, zato je poudarek na življenju po smrti in ohranjanje znanja preteklosti. V ožjem smislu se starodavna egipčanska umetnost nanaša na 2. in 3. dinastijo umetnosti razvite v Egiptu od 3000 pred našim štetjem in se ...

                                               

Zgodnjekrščanska umetnost in arhitektura

Zgodnjekrščanska umetnost in arhitektura ali paleokrščanska umetnost je umetnost, ki so jo kristjani ali pod krščanskim pokroviteljstvom proizvedli od najzgodnejšega obdobja krščanstva do, odvisno od uporabljene opredelitve, nekje med letoma 260 in 525. V praksi je krščanska umetnost ohranjena šele od 2. stoletju naprej. Najpozneje po letu 550 je krščanska umetnost razvrščena kot bizantinska ali kakšna druga regionalna vrsta. Težko je vedeti, kdaj se je začela izrazito krščanska umetnost. Pred letom 100 so bili kristjani morda omejeni zaradi svojega položaja preganjane skupine, ki bi ustva ...

                                               

Moderna umetnost

Moderna umetnost je široko sprejet izraz za avantgardno umetnost 20. stoletja. Zgodovinsko gledano se uvršča v modernizem - postmodernizem je negacija načel modernizma. Že impresionistični slikarji v 19. stoletju so se s svojim načinom slikanja in izbiro barv ter dodajanjem ornamentov uvrščali med moderne umetnike. Ekspresionizem je poskrbel za dokončen prodor moderne umetnosti. Slikarstvo se je uprlo perspektivam in realističnemu slikanju motivov ter se posvetilo subjektivnemu doživljanju. Pomembni avtorji so bili Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Edvard Munch in slikarji, združeni v različ ...

                                               

Kikladska umetnost

Kikladska umetnost zajema vizualno umetnost starodavne kikladske civilizacije, ki je cvetela na otokih v Egejskem morju od 3300 do 2000 pred našim štetjem. Skupaj z minojsko in mikensko se kikladska kultura šteje med tri glavne egejske kulture. Kikladska umetnost vsebuje eno od treh glavnih vej egejske umetnosti.

                                               

Sodobna umetnost

Sodobna umetnost je umetnost, ki nastaja sedaj. Ustavrjajo jo sodobniki, ki iščejo nove izrazne poti, na novo opredeljujejo vlogo umetnosti, vpeljujejo nove načine organiziranja umetniškega okolja in podpornega sistema. Podoben pomen imata izraza aktualna umetnost in nova umetnost. Aktualno umetniško delo ima današnji značaj, odraža današnjo družbo. Sodobni umetniki pozorno opazujejo čas, v katerem živijo in se odmikajo od spoznanj in filozofije predhodnega obdobja ali jih v celoti zavračajo. Prihajajo z umetniških akademij ali drugih področij. Umetniki, ki so bili v svoji karieri nosilci ...

                                               

Mozanska umetnost

Mozanska umetnost je regionalna umetnost in arhitekturni slog v porečju reke Meuse v Belgiji, na Nizozemskem in v Nemčiji, ključno področje je stara škofija Liège. Čeprav je mozanska umetnost ustvarila pomembna umetniška dela v mnogih obdobjih, je izključno mišljena za romansko umetnost. Slog je dosegel vrhunec v mozanskih cerkvah in kamnitih skulpturah, zlatarstvu, umetnosti v emajlu in iluminiranih rokopisih od 11. do 13. stoletja.

                                               

Akvarel

Akvarel je slikarska tehnika s kitajskim tušem in prozornimi, v vodi topljivimi barvili. Termin se uporablja tudi za slike, izdelane v tej tehniki. Akvarel je lahkotna slikarska tehnika izvajalsko pa zelo zahtevna. Značilnost akvarela je, da se vidi risba, barve so transparentne in delujejo vodeno. Bele barve se ne uporablja ampak se pusti da se vidi papir, ki je lahko fino zrnat ali bolj grob, mehkejši ali trši. Uporablja pa lahko tudi papirus, skorjaste papirje, plastiko, pergamentni papir ali usnje, tekstil, les in platno. Kvalitetni papirji so izdelani ročno najbolj znani so japonski. ...

                                               

Atribut (umetnost)

Atribut je v umetnosti razpoznavno znamenje, pridevek, po katerem prepoznamo figuralno predstavljeno osebo. Povezujejo jo s čudežem ali posebnim doživetjem v njenem življenju. Primer: Neptunov trizob, ključ sv. Petra, apostoli, muze. Ločimo naslednje glavne zvrsti: historični ali legendarni primer določenega svetnika, orel ptica bogov; stanovski primer vladarske insignije; alegorični primer tehtnica za pravičnost.

                                               

Bonsaj

Bonsaj je umetnost vzgoje drevesc in rastlin, ki jih ohranjajo majhne. To običajno naredimo tako, da drevo raste v majhnem lončku ali podstavku in mu obrezujemo veje ter korenine. Bonsaji naj bi rastli v oblike, ki so prijetne na pogled. Za najboljše bonsaje veljajo, tisti z oliko podobno naravni.

                                               

Cvetličarstvo

Floristika ali cvetličarstvo je splošen izraz za nauk o cvetju. Ime izhaja iz latinskega imena Flora, ki je rimska boginja cvetja in mladosti. Opisuje nego in skrb za cvetje, ravnanje z njim, ustvarjanje različnih kreacij iz cvetja oz. aranžiranje. Na področju floristike se je razvila celotna industrija, ki za zajema gojenje, dobavo in prodajo na drobno. Floristi oz. cvetličarji so ljudje, ki delajo s cvetjem in podobnimi rastlinami na maloprodajni ravni.

                                               

Gemologija

Gemologija je veda, ki se ukvarja z različnimi vrstami surovih in brušenih kamnov, ki jih uporabljajo za izdelovanje nakita in okrasnih predmetov ali pa jih zbirajo zbiralci. Osnovni gemološki pojmi so: sinteze in umetni kamni, zgradba kristalov, sestavljeni kamni. plemeniti kamni, minerali / kamnine, okrasni kamni, Lastnosti plemenitih in okrasnih kamnov: fizikalne lastnosti, optične lastnosti. kemijske lastnosti, Obdelava plemenitih in okrasnih kamnov: postopki obdelave plemenitih kamnov. vrste in oblike brušenja,

                                               

Grafit (umetnost)

Grafit je risba, napis ali slika na javni površini narejen s kredo, ogljem ali sprejem. Grafit je tipičen za subkulturo velikih mest in pogosto vsebuje politična sporočila oz. uporniški odnos do socialnih norm.

                                               

Humanistika

Humanistika je izraz za znanstvene discipline, ki proučujejo človeka, njegovo umetnost in kulturo večinoma z uporabo analitičnih in kritičnih metod, za razliko od naravoslovja in družboslovja, ki uporabljata empirične metode. Sodobnejši zbirni termin za humanistične discipline je kulturne vede oz. kulturologija.

                                               

Kliše

Klišé, iz francoskega cliché, v sodobni rabi označuje trditev, besedno zvezo, izraz ali misel, ki je zaradi pogostosti rabe izgubila izrazno moč. Oznaka kliše ima negativen prizvok, temelji na osebnem dojemanju in je pogojena s kontekstom. Oznaka kliše se lahko nanaša tudi na vsa druga izrazna sredstva ali dogodke.

                                               

Litografija

Litografija ali kamnotisk je grafična tehnika odtisa risbe s kamnite plošče na papir. Litografija predstavlja enega najpomembnejših tiskovnih postopkov za razmnoževanje narisanih slik. Postopek je med letoma 1796 in 1798 iznašel Nemec Aloys Senefelder iz Münchna. V veljavi je bila od srednjega veka dalje. Na litografijah so upobljeni predvsem gradovi, cerkve in kraji. Litografije predstavljajo najstarejše upodobitve, poleg tega pa posredno prikazujejo in pričajo o načinu življenja in oblačilnem videzu ljudi. Prednosti litografije pred bakrorezom in lesorezom je v tem, da omogoča zelo hitro ...

                                               

Lošč

Lóšč, emájl ali posteklína je v prah zmleto steklo, ki se s taljenjem veže za kovinsko podlago pri temperaturah 750–850 ºC ali 800–900 ºC. Prah se pri povišani temperaturi stali, po hlajenju pa nastane čvrsta steklena prevleka na kovinski površini. Če se s steklom prevleče steklena ali keramična podlaga, govorimo o glazuri. Tehnologija loščenja oziroma emajliranja je zelo stara in se je v zgodovini uporabljala pri izdelavi nakita ter v uporabni umetnosti. V 19. stoletju se je začela uporabljati tudi v industrijske namene in to predvsem pri proizvodnji posode. Beseda emajl prihaja iz stare ...

                                               

Perzefonin sarkofag

Perzefonin sarkofag je rimski marmorni sarkofag iz prve četrtine 3. stoletja pr. n. št., v katerega je bil morda 28. januarja 814 pokopan Karel Veliki v aachenski stolnici. Zdaj je na ogled v aachenski stolnični zakladnici.

                                               

Petroglif

Petroglifi so piktogramske in logogramske slike, nastale s klesanjem oz. dolbenjem površine skale, brušenjem ali praskanjem kamnite površine. Petroglife najdemo po vsem svetu in so največkrat povezani s prazgodovinskimi ljudmi. Beseda izvira iz grških besed petros in glyphein in je bila najprej uporabljena v francoščini kot pétroglyphe. Izraza petroglif ne bi smeli zamenjevati z besedo piktogram, ki označuje sliko, pobarvano narisano na skalo. Obe vrsti slik pa na splošno sodita med skalne slikarije. Petroforme so oblike vzorcev ali risb, ki so na velikih skalah in balvanih na tleh in so t ...

                                               

Poosebljenje

Poosébljenje ali poosebítev je največkrat z žensko figuro predstavljena ideja, abstraktni pojem, čustvo. opremljena je z ustreznimi atributi in pogosto tudi z napisom. Videz lika z obraznimi potezami, držo, simboli, kar najbolj nazorno izražajo želen pomen. Prvič jo srečamo v grški umetnosti. V času helenizma se namreč vedno bolj pojavlja razumevanje božanstev kot poosebitev idej, moralnih kvalitet. njihov lik se skrči na najpomembnejši vidik. V srednjeveških romanih se pogosto pojavljajo kot čustva in razpoloženja, značajske lastnosti. prestavljene so kot ilustracije. V času renesanse izi ...

                                               

Premiera

Premiera je prva javna izvedba odrskega dela, ki je lahko: glasbeno delo, gledališko delo, lahko pa je tudi prvo javno predvajanje filma v kinematografih. Premiera je pogosto medijsko odmeven dogodek za povabljene goste, ki ga avtorji priredijo z namenom promocije svojega dela. Za prvo javno izvedbo glasbenih del, ki niso namenjena scenski uprizoritvi, uporabljamo termin krstna izvedba.

                                               

Razstava

Razstava je prireditev, na kateri so umetniški ali drugi predmeti postavljeni na ogled obiskovalcem. Najpogostejši razstavani prostori so galerije, muzeji, različne avle, pa tudi lokacije na prostem: parki, ulice, ipd. Razstave so praviloma organizirane tematsko in predstavljajo skupino umetniških izdelkov, ki jih družijo podobne karakteristike. Pogosto izraz" razstava "tolmačimo kot prireditev, na kateri so na ogled postavljeni novi oz. malokrat razstavljeni predmeti, starejše ali dlje razstavljene predmete v okviru razstavnega prostora pojmujemo kot stalno razstavo.

                                               

Relief (umetnost)

Relief ali pridvig je kiparsko oblikovanje, kjer kipar oblikuje figure ali druge oblike, ki ne stojijo prosto ampak so vezane na ravnino oziroma od nje odstopajo. Podobe so deloma spojene s podlago oziroma ozadjem, deloma pa izstopajo iz nje. Izraz relief je izhaja latinskega glagola relievo dvigniti. Slovenska ustreznica za to pa je pridvig oz. nadvig. Za ustvarjanje nadvišane ali reliefne podobe je pomembno, da daje vtis, da je oblikovana podoba dvignjena nad ravnino ozadja. Relief ima hrbtni del manj občutljiv in bolj varen za pritrditev, kot samostojen kip. V materialih kot so kovine, ...

                                               

Renesansa

Renesansa je obdobje evropske zgodovine, ki pokriva razpon med 14. in 17. stoletjem in označuje prehod iz srednjega veka v novi vek. Tradicionalni pogled se je bolj osredotočal na zgodnje vidike renesanse in trdil, da je to prelomnica od preteklosti, vendar se mnogi zgodovinarji danes bolj osredotočajo na njene srednjeveške vidike in trdijo, da je to podaljšanje poznega srednjeveškega obdobja. Intelektualna osnova renesanse je bila lastna izmišljena različica humanizma, izpeljana iz koncepta rimske Humanitas in odkritja klasične grške filozofije, kot je bil Protagora, ki je dejal, da je" č ...

                                               

Restavriranje

Restavriranje tudi restavrácija je postopek, s katerim se nekaj prenovi ali preuredi. Restavriranje je predvsem obnavljanje, obnovitev, zlasti starih ali poškodovanih umetnin. Lahko pa pomeni tudi: Restavrácija pa je lahko tudi vzpostavitev družbene ureditve ali oblasti, ki jo je strmoglavila revolucija npr. doba v Franciji med 1814 do 1830 ko so se na oblast vrnili Burboni. V umetniškem slogu renesanse so npr. restavrirali antično umetnost; to je, da so se umetniki ponovno vrnili k antični umetnosti. Poznamo več postopkov restavriranja: Preiskava: je uvodno delo s katerim opredelimo dokum ...

                                               

Retorika

Retórika ali govórništvo je veda, ki se ukvarja s pravilnim govorjenjem, izbranim besedjem, pravilno artikulacijo, suverenim in uglajenim nastopom, prezentnim obnašanjem, obvladovanjem mimike in gestikulacije ter sposobnostjo z zapisovanjem govorjenega teksta ter njegove izvedbe pred posameznikom, skupino ljudi, mikrofonom ali kamero. Okusno, izbrano in spretno govorjenje ter obnašanje, oblikovanje misli, povezovanje, dramatičnost, spretni zasuki, obvadovanje govorne igre, vpletanje metafor, upoštevanje ritma, tempa pripovedovanja krasi z delovanjem s celostno podobo - sebe - govornika. Pr ...

                                               

Ringlemerska skodelica

Ringlemerska skodelica je zlata bronastodobna posoda iz ringlemerske gomile v bližini Sandwicha v angleški grofiji Kent, ki je bila najdena leta 2001.

                                               

Sedem svobodnih umetnosti

Sedem svobodnih umetnosti ali lat. Septem artes liberales, je pojem ki je nastal leta 415, označuje pa tri stopnje govorne umetnosti - trivium in štiri stopnje umetnosti povezane z znanjem o številih - kvadrivium, skupaj pa tvorijo celokupno človeško znanje, vedenje. Tako postavljen, povezan sistem umetnosti/znanosti je opisal v svojem književnem delu De nuptiis Philologiae et Mercurii - latinski pisatelj Martianus Capella. Trivium sestavljajo sledeče 3 govorne umetnosti: gramatika, dialektika, retorika, Kvadrivium sestavljajo sledeče 4 umetnosti/znanosti s števili: geometrija, aritmetika, ...

                                               

Seznam evropskih umetniških gibanj

Kronološki seznam evropskih umetniških gibanj. S tem mislimo tokove in njihov izvor v Evropi. Umetniško obdobje je faza v razvoju umetnikovega dela, skupin umetnikov ali umetniškega gibanja.

                                               

Situlska umetnost

Situlska umetnost je vrhunec likovnega ustvarjanja železnodobnih ljudi. Ime je dobila po značilnih koničnih bronastih vedrih, okrašenih z rastlinskimi in živalskimi motivi, pogosto pa tudi z motivi iz vsakdanjega in manj vsakdanjega življenja takratnega človeka. Med situlsko umetnost ne spadajo samo ornamenti na situlah, ampak tudi okras na drugih vrstah predmetov: na pokrovih, orožju. pasnih sponah, uhanih in tudi Situlska umetnost se je glede na današnje raziskave pojavljala na širokem prostoru od Pada do Donave, vendar pa največ izdelkov te umetnosti najdemo na Dolenjskem, v južnih Alpa ...

                                               

Skeč

Skeč je kratek dramski prizor, zaplet v njem je skromen pomemben je preobrat. Šaljivo včasih tudi satirično obravnava družbena in politična vprašanja. Lahko je tudi improviziran. Konec 19. stoletja se je pojavil v severnoameriških zabavnih gledališčih, v Evropi pa med 1880 in 1930, predvsem po francoskih in nemških velemestnih kabarejih. Na slovenskem so se skromni nastavki skeča pojavili proti koncu čitalniškega obdobja in med vojnama. Tik pred drugo svetovno vojno ga je uveljavil mariborski Veseli teater Totega lista pod vodstvom B. Podkrajška in s sodelovanjem Frana Miličinskega - Ježka ...

                                               

Spletna umetnost

Spletna umetnost je zvrst umetnosti, ki je nastala v sredini 1990. let, ko se je internet iz akademskega omrežja razširil za javno rabo na spletu. Internet tedaj še ni bil komercializiran niti ni bil vseprisoten.

                                               

Stendhalov sindrom

Stendhalov sindrom ali Firenški sindrom je psihosomatsko stanje, ki vključuje hitro bitje srca, omedlevico, zmedenost in celo halucinacije, ki se domnevno pojavljajo, ko so posamezniki preveč izpostavljeni predmetom ali pojavom velike lepote.

                                               

Vallée des Merveilles

Vallée des Merveilles je visoka dolina v narodnem parku Mercantour v francoskih Primôrskih Alpah. Območje zahodno od Roya do 2872 m visokega Mont Béga z okolico je bila včasih poledenel. Je izolirano območje, z ostrim gorskim podnebjem in gorsko pokrajino z dolinami, vrhovi in jezeri, v veliki meri brez vegetacije. Samo v kratkem poletju cveti zeliščna preproga.

                                               

Verdunski oltar

Verdunski Oltar, imenovan tudi Klosterneuburški oltar je oltarni nastavek iz leta 1181, ki jo je izdelal Nikolaj iz Verduna. Delo, ki ga hranijo v samostanu Klosterneuburg, predstavlja vrhunec srednjeveške poznoromanske in zgodnjegotske zlatarske umetnosti.

                                               

Umetnostna zgodovina

Umetnostna zgodovina je humanistična veda, ki se ukvarja z razvojem likovne umetnosti. Ohranja spomin na umetnine in jih z raziskovanjem okoliščin nastanka pojasnjuje. Kot samostojna akademska disciplina se je uveljavila v 2. polovici 19. stoletja, ko so stilne in vsebinske analize del in monografij o umetnikih omogočile razvrstitev umetniških del v zgodovinske sklope: stari, srednji in novi vek. Stari vek se deli na ustvarjanje v času prazgodovine in prvih visokih kultur. Srednji vek se deli na starokrščansko in bizantinsko umetnost, romaniko in gotiko. Novi vek se deli na renesanso in ma ...

                                               

Žitni krog

Žitni krogi so geometrični vzorci, ki se pojavljajo v raznovrstnem žitu v različnih državah, največkrat v Združenem kraljestvu.V preteklosti so bili ljudje mnenja, da so žitni krogi delo hudiča in so nanje gledali negativno. Nekateri so danes mnenja, da naj bi jih povzročali neznani leteči predmeti in vrtinci plazme, čeprav se je dostikrat izkazalo, da so delo človeških rok. Še vedno pa ni pojasnjen nastanek bolj kompliciranih žitnih krogov, ki jih tvorijo zelo pravilni vzorci in so obenem zelo simetrični. Prvi žitni krog v Sloveniji naj bi nastal v noči z 19. na 20. junij leta 2000 v Peča ...

Atelje
                                               

Atelje

Atelje je umetnikov delovni prostor. V njem ustvarja in uresničuje svoje zamisli. Atelje uporabljajo kiparji, slikarji, fotografi, filmski umetniki itd.

                                               

Mecen

Mecen je ljubitelj umetnosti, ki finančno podpira umetnike, ker umetniki sami niso imeli denarja. Izraz izvira iz priimka Mecenas.

                                               

Trilogija

Trilogija je umetniško delo iz treh delov; npr. treh romanov, treh komedij ali treh filmov. Primeri: literarna trilogija Gospodar prstanov, 1. del: Bratovščina prstana, 2. del: Stolpa, 3. del: Kraljeva vrnitev. filmska trilogija Tri barve režiser Krzysztof Kieślowski: Modra, Bela, Rdeča

                                               

Upodabljajoče umetnosti in oblikovanje

Upodabljajoče umetnosti in oblikovanje: kiparstvo, grafika, risanje, industrijsko oblikovanje. grafično oblikovanje. arhitektura, slikarstvo, fotografija. modno oblikovanje.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →